Obszary mojej pracy to przede wszystkim:

 • Stres.
 • Depresja.
 • Kompulsje.
 • Nałogi.
 • Trudności w podejmowaniu ważnych decyzji.
 • Przeżywanie żałoby, przeżywanie choroby, śmierci lub innej bolesnej straty.
 • Trudności w porozumieniu się z otoczeniem.
 • Natrętne myśli.
 • Problemy z asertywnością.
 • Nerwica.
 • Niska samoocena.
 • Zespół Aspergera.
 • Poradnictwo psychologiczne jest przeznaczone dla osób, które szukają wsparcia w radzeniu sobie z trudnościami, oraz dla osób, które szukają inspiracji i kierunków do dalszego rozwoju. Poradnictwo psychologiczne jest dobrym pomysłem zwłaszcza w momentach zmiany, oraz w tych momentach życia, kiedy czujemy, że nasza sytuacja zaczęła lub może zaraz zacząć nas przerastać. Pomoc nie jest ukierunkowana tylko na leczenie zaburzeń psychicznych, ale także na przejście przez wszelkiego rodzaju kryzysy. Osoba przychodząca do gabinetu może być zdrowa psychiczne, ale równocześnie wystawiona na wyzwania, które stają się dla niej bardzo stresogenne i o własnych siłach trudno się z nimi uporać. Spotkania z psychologiem w ramach konsultacji może odbywać nie tylko osoba z trudnością, ale także osoba jej bliska. Na przykład porady udziela się również bliskim osoby śmiertelnie chorej. Psycholog może obiektywnie spojrzeć na problem i pomóc rozwiązać sytuację lub zalecić dalsze kroki.